Carlegård Consulting AB

Arbetsmarknadskonsult

Med lång erfarenhet av att jobba med olika typer av arbetsmarknadsinsatser och projekt för både ungdomar och vuxna tar jag uppdrag som gäller utveckling av allt från befintliga insatser, CSR-frågor eller samarbete skola – näringsliv. 

Aktuellt: 2022-2024 driver jag ett projekt i Falu kommun där vi skapar en stödstruktur för arbetsintegrerade sociala företag, ASF. Ett oerhört roligt, intressant och viktigt arbete där mina tidigare erfarenheter och nätverk kommer väl till pass!

Utbildningskonsult

Som utbildad pedagog och med ryggsäcken full av erfarenhet från att ha mött många människor i olika åldrar med varierande behov och utmaningar, så är jag en resurs i flertalet utbildningsinsatser och klassrum. Allt från att utbilda lärare i utomhuspedagogik till uppdrag med yrkessvenska och spec-stöd, både via webb och på plats. Har alltid vurmat för ett platsbaserat och inkluderat lärande där det teoretiska och praktiska går hand i hand och kompletterar varandra, där lärandet flyttar ut i samhället och naturen på olika sätt. Mer om det under rubriken Klassrum utan väggar.

Aktuellt: 2021-2023 driver jag ett projekt i Borlänge kommun där vi inventerar skolnära skog i syfte att främja utomhuspedagogik samt ett aktivt och naturnära lärande.