Klassrum utan väggar

Utomhuspedagogik och språkinlärning ute

Vill du vara ute mer med dina elever?
Vill dina elever vara ute mer?
Vill din personal vara ute mer med sina elever?
Vill du kvalitetssäkra arbetet med utomhuspedagogik i din kommun eller skola?

Intresset och behovet av lektioner utomhus har de senaste åren ökat markant, både på grund av pandemin men också för att för att få kunskap om natur och miljö i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen. För många pedagoger och elever har utomhuspedagogiken dessutom gjort det möjligt att nå målen i en trygg, varierad och aktiv lärandemiljö. 

Att jobba med utomhuspedagogiska metoder och förhållningssätt är dock långt ifrån en ny företeelse och möjligheterna till fortbildning har funnits länge. De senaste decennierna har allt från stora konferenser och mässor till välbesökta naturskolor och Naturum, ur och skur-pedagogik, högskolekurser, workshops, nationella projekt, kartläggning av grönyteområden, läromedel och forskning gett allt fler möjligheten till att flytta lektionerna till uterummet.

För er som ännu inte tagit steget över tröskeln, eller behöver fylla på med inspiration och kunskap så erbjuder jag olika alternativ beroende på era behov och önskemål. Hel- och halvdagskurser, föreläsningar eller workshops för ett kollegium, lärarlag eller för ämneslärarna på en skola eller i en kommun. Varför inte en workshop som inspiration i samband med terminsstart? Det finns även möjlighet att få stöd under en längre tid med att starta upp ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. 

Som stöd och inspiration för pedagoger så finns idag inte mindre än 11 välarbetade och läroplanskopplade lärarhandledningar i serien ”Att lära in ute”. Mitt bidrag är boken Att lära in engelska ute som riktar sig till språklärare i grundskolan, den går också att använda på gymnasiet och i fler ämnen än engelska. Böckerna är framtagna av Naturskoleföreningen i samarbete med förlaget Outdoor Teaching som skapats enkom för bokserien. Böckerna är även översatta till flera andra språk, du kan läsa mer om dem och beställa på www.outdoorteaching.com. De går även att beställa på andra sidor där böcker och läromedel finns. Lärarhandledningarna inkluderas oftast i en fortbildning, något vi från författargruppen rekommenderar för att ge pedagogerna ett så gott och långvarigt arbete med utomhuspedagogik som möjligt.  

Välkommen att kontakta mig för mer information, jag ser fram emot ett spännande samarbete i uterummet!

Classroom without walls

I’m an author and course leader from Sweden, Dalarna who have inspired hundreds of teachers to dare to open the door and use the outdoor classroom just as well as the indoor one. My passion is to encourage teachers and students to use the foreign language as a tool for learning as well as for communication. There are plenty of opportunities available for using outdoor education in language teaching and to be active and use all the senses in the learning process makes classes fun and lead to long term knowledge as well as learning about the environment and sustainability! 

Projects, talks and workshops in Sweden as well as abroad are of interest, in 2023 I’ve held appreciated workshops in Latvia and Lithuania. Welcome to contact me for more information, offers and ideas.

Books for teachers: Att lära in engelska ute 2 (To Learn English Outdoors) and Learning in the Outdoor Classroom – A Swedish Anthology of Activities which can be ordered both as a paperback but also as an e-book on www.outdoorteaching.com. The books are part of the series about Learning outdoors, created by teachers from the Swedish Nature Schools.